Birincil Gezinme

Vietnam Eğitim Sistemi – “Eğitim, Sihirli Değnek!”

Tüm yoksulluğuna ve zor şartlarına rağmen, eğitimin kaldırma kuvveti Vietnam’ı nasıl mı değiştirdi? Gelin birlikte öğrenelim.

Ülkemizin yarısı kadar bir yüzölçümünde, nüfusumuzun biraz üstünde olan Vietnam, milli geliri bizden daha düşük olmasına rağmen eğitimde uluslararası sonuçlara göre pek çok ülkeden çok daha başarılı.

Vietnam Eğitim Sistemi

1945’te bağımsızlığını kazanır kazanmaz eğitime ve yoksulluğa odaklanan Vietnam, kendi halkının kullandığı Vietnam el yazısını resmi dil yaparak ciddi bir adım atmıştır. Bu sayede kısa bir sürede 2,5 milyon insan okur yazar olmuştur. Sonrasında en büyük adımı, Vietnam’ın en büyük şehrine adını veren Cumhurbaşkanı Ho Chi Minh “Bilgisiz bir ulus, güçsüzdür; cahilliğe karşı bir savaş yapılmalıdır.” sözleriyle 2005’te Eğitim Yasası’nı yürürlüğe koyarak atmıştır. 

PHOTO/HOANG DINH Nam in Google image

Bu yasa ile;

Okuma-yazmayla mücadele etme, 

2010 yılına kadar ortaokulu tüm ülkeye yayma, 

Müfredatta ve ders kitaplarında yenilik yapma, 

İnsanları yabancı dil öğrenmeye teşvik etme, 

Öğretmen yetiştirmeye önem verme, 

Etnik grupların eğitimine ve dezavantajlı bölgelerdeki ailelerin çocuklarının eğitimine destek olma ve mesleki eğitimi geliştirme hedefler arasına alınmıştır.

Eğitim Aşamaları

Zorunlu eğitim 5 yıl olmuş ve ilköğretimi tamamlayanlar için uzun ya da kısa dönemli mesleki eğitime de devam edebilme şansları verilmiştir. Kreş ve anaokullarını kapsayan erken Çocukluk Eğitimi Hizmetleri (ECE), ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimini kapsayan Genel Eğitim, temel, orta ve yüksekokul seviyesinde Mesleki Eğitim, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde Yükseköğretim ve Sürekli Eğitim olmak üzere eğitim 5 aşamada değerlendirilmiştir. 

Mesleki eğitime ayrı önem veren Vietnam, öğrencilere bu alanda eğitim almayı destekler durumda. Hatta ülkede Tarım Üniversiteleri oldukça meşhurdur. Bu durum tarıma oldukça elverişli bir coğrafyaya sahip Vietnam için bir fırsat olsa gerek.

Google image

Vietnam’da Yüksek Öğretim

Hem lise mezuniyet diploması alanlar hem de mesleki orta öğretim diploması alanlar giriş sınavına girmek koşulu ile yükseköğretime devam edebilmektedirler. Meslek liselerini tamamlayan öğrenciler genellikle 2 yıllık yüksekokullara gitmektedirler.

Akademik araştırma enstitüleri ve iki yıllık kolejler (colleges) tarafından verilmektedir. Vietnam’da üniversiteler açık üniversiteler, teknik üniversiteler, tarım üniversiteleri, sağlık (tıp) üniversiteleri ve ekonomi üniversiteleri şeklinde çeşitlilik göstermektedir.

Google image

Öğretmen Eğitimi

Öğretmen adayları öğretmen eğitim kurumlarında (teacher training colleges) yetiştirilmektedir. Vietnam’da 95 kurumda öğretmen eğitimi verilmektedir. Bunlardan 14’ü öğretmen eğitimi üniversitesi; 56’sı iki yıllık öğretmen eğitimi kolejleri, 6’sı öğretmen okulları, 19’u çeşitli üniversitelerdeki eğitim fakülteleridir. Öğretmen adaylarından eğitim süreleri içinde iki aylık staj uygulaması yapmaları beklenmektedir. Öğretmenler bir yılda 30 gün hizmetiçi eğitime katılmak zorundadır, bu onların kariyer gelişimleri ve ilerlemeleri için gereklidir. 

Google image

Son olarak Vietnam’ın eğitiminde güzel bir ayrıntıya değinecek olursak; temel bir eğitim müfredatı bulunmaktadır ancak okullara yerel düzeyde rehberler tarafından esneklik sağlanmaktadır. Bu uygulama ile aynı coğrafyadaki farklı şartlarda ve kültürlerdeki eğitim dengelenmiş olacaktır.

Vietnam’ın tüm bu başarısının ardında 3 temel unsur bulunmaktadır. kararlı liderlik, odaklanmış bir müfredat ve öğretmenlere yatırım. Ülkenin eğitimcilerinde ayrıca, temel kavramlar ve temel becerilerde ustalık konusunda derinlemesine bir anlayış kazanmalarına odaklanan bir müfredat da tasarlandı.

Başarı sadece eğitime ne harcadığınızla ilgili değil, mesele onu nasıl kullandığınız…

Bu yazı Emine Saklan‘ın “Vietnam Eğitim Sistemi: Amaç Yapı ve Süreç Bakımından Türkiye ile Karşılaştırılması” adlı makalesinden yola çıkılarak Yarının Eğitimi tarafından derlenmiştir.


Lütfen bekleyin!

Eğitim Etkinliklerinden Haberdar Ol!

Yarının Eğitimi